Kalite Kontrol
 
- Sertlik Ölçüm Cihazı
- Kimyasal Analiz Cihazı Spectrometre
- Erimiş Metal Gaz Ölçüm Cihazı
- Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı (Nikon) (2500 x 1200 x 1000)
- Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı (Nikon) (1500 x 1000 x 800)
- Metal Araştırma Mikroskobu (Leica)
- Numune Bakalite Alma Cihazı(Struers)
- Numune Parlatma Cihazı (Struers)
- Numune Kesme Cihazı (Struers)
- Çekme Test Cihazı (Struers)

Cihazları ile ISO gereği üretimin her aşamasında kalite kontrol yapılmaktadır.

- Elektriksel tip testleri için ODTÜ elektrik bölümü yüksek gerilim laboratuarı kullanılmaktadır.

- Yüksek amper kısa devre testleri IPH – Berlin’ de yaptırılmıştır.
- Yüksek amper ısınma testleri fabrikamızda yaptırılmıştır