alcak-basincli-dokum-yontemi-nedir_1.webp

Alçak Basınçlı Döküm Yöntemi Nedir?

Alçak basınçlı döküm yönteminde, alaşımların veya metallerin kalıpların içerisinde eritildikten sonra istenilen şekli almasını sağlayan döküm yöntemidir. Metalin veya alaşımların dökümünün gerçekleşmesi için kullanılan kalıbın yerçekimi etkisi sayesinde dolmasını gerçekleştirebilmesi için bir basınç altında tutulmaktadır. Genellikle alçak basınçlı dökümde magnezyum ve alüminyum gibi kolay erime noktasına sahip metallerin dökümünde kullanılmaktadır. Yapım aşamasına gelecek olursak; içinde sıvı metal olan sızdırmaz bir bekletme fırını, seramik tüp ile üst tarafta bulunan kalıba bağlıdır. Döküm yapabilmek için sızdırmaz olan fırına düşük hava basıncı uygulanır. Sıvı metal seramik tüp vasıtasıyla kalıp boşluğuna gönderilir. Kalıpta katılaşma tamamlanınca basınç normale düşürülür ve tüpte bulunan sıvı metal fırına geri döner. Kalıp açılır ve parça çıkarılır.


Alçak basınçlı döküm yönteminde kalıp yavaş bir şekilde dolduğu için türbülans riski en aza indirgenmiş olur. Plc sistemi ile kontrol edildiğinden döküm hızı neredeyse her parçada eşit olur. Serbest dökümden farklı olarak metal yüzeyinden değil, içerisinden dolum yapar, oksit ile inklüzyon taşımaz. Alçak basınçlı döküm uygulamasında yüksek bir hassasiyet ve düşük maliyet avantajı sunmaktadır. Bu sebepten ötürü genellikle hafif olan alaşımlar ile metallerin üretilmesinde tercih edilmekte olan bir yöntemdir. Elde edilecek dökümün kalitesini belirleyen en önemli faktör ekipmanlar, kalıp tasarımı, kontrol sistemleri ve malzeme seçimidir.