alcak-basincli-dokum-yontemi-nedir_1.webp

Alçak Basınçlı Döküm Yöntemi Nedir?

İçinde sıvı metal olan sızdırmaz bir bekletme fırını, seramik tüp ile üst tarafta bulunan kalıba bağlıdır. Döküm yapabilmek için sızdırmaz olan fırına düşük hava basıncı uygulanır. Sıvı metal seramik tüp vasıtasıyla kalıp boşluğuna gönderilir. Kalıpta katılaşma tamamlanınca basınç normale düşürülür ve tüpte bulunan sıvı metal fırına geri döner. Kalıp açılır ve parça çıkarılır.
Alçak basınçlı döküm yönteminde kalıp yavaş bir şekilde dolduğu için türbülans riski en aza indirgenmiş olur. Plc sistemi ile kontrol edildiğinden döküm hızı neredeyse her parçada eşit olur. Serbest dökümden farklı olarak metal yüzeyinden değil, içerisinden dolum yapar, oksit ve inklüzyon taşımaz.