Havacılık Sanayi Döküm

Mevcut altyapı havacılık sektörünün kullanımına uygun alüminyum döküm malzeme üretimi ve gerekli kalite kontrollerinin AS 9100 kapsamında yapılması, havacılık sektörünün talep ettiği özel proseslerin firmamız bünyesinde uzman personel tarafından gerçekleştirilmesi, döküm, NDT (xray ve sıvı penetrant), ısıl işlem, kumlama, kaynak, markalama, ilgili test ve kontrollerinin yapılması, spectral (kimyasal analiz), çekme testi, sertlik ölçümü, 3D boyutsal ölçüm gibi süreçlerin tamamında ALTUN DÖKÜM etkin bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Havacılık Sanayi Döküm