Kalite Kontrol

Dökümü yapılarak elde edilen ürünün amacına uygun olup olmadığını, devamlılığın sağlanması ve hatalı ürünlerin ayrılması gibi durumların tespiti için kalite kontrol işlemleri uygulanır. Kalite kontrolü üç aşamada inceleyecek olursak:

  • Döküm metalleri ile modeller, kalıbın ve maça parçalarının kontrolü
  • Kalıbın ve maça parçalarının hazır edilmesi, kalıp tasarımı, maça tasarımı, kalıp kapama, metal veya alaşım eritme, döküm ve işleme gibi durumların kontrolü
  • Dökümü yapılmış parçaların kalıptan çıkarıldıktan sonra boşluk, sızıntı, segregasyon, şekil, ebatların doğruluğu, parçanın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespiti gibi durumların kontrolü

Dökümü yapılan parçaların kalite kontrolü yapıldığında Eksik döküm, Soğuk birleşme, Sıçramalar, Çekme boşlukları, Sıcak yırtılmalar, Gaz boşlukları, Kalıp yüzeyinde kopmalar, Şişme, Metal penetrasyonu, Kayma, Maça yüzmesi, Kalıp genleşmesi, Kum taneciklerinin yüzeye kaynaması, Çapak, Segregasyon, Pislik oluşumu gibi hataların tespiti yapılmaktadır. Bu durumların önüne geçecek teknoloji ve profesyonel ekiple tüm hataların sıfıra indirilerek kullanıcıya sunulması sağlanmaktadır.

Alaşım Kontrolleri

Ocaklardan alınan numunelerin Kimyasal analiz kontrolü Spektral Analiz cihazı ile yapılarak kayıt altında tutulur .  

Ölçü Kontrolleri

25*12*10 LK NIKON marka CMM ile 0-2600 mm aralığındaki parçaların 2 µm hassasiyetinde ölçümler yapılır ve kayıt altında tutulur. GOM ATOS 5 marka boyutsal ölçüm cihazı ile CMM ile yapılamayan parçaların ölçüm kontrolleri yapılarak kayıt altında tutulur.

Tahribatsız Muayene (NDT)

  • Radyografik Muayene (X-ray) 

Parçaların iç yapısının kontrolü Zeiss Bosello 70x120 CT cihazı ile yapılarak uzman ekiplerce değerlendirilir. 

  • Sıvı Penetrant Muayenesi (PT)

İşleme Sonrası yüzeye açık hataların saptanması amacı ile yapılmaktadır. 

Çekme Testi

5 ton basma çekme kapasiteli cihaz ile çekme testleri yapılmaktadır . 

Sertlik Testi

Dijital Sertlik Ölçüm cihazı ile yapılmaktadır. 

Sızdırmazlık Testi

Talep edilen parçalarda 24 bara kadar sızdırmazlık testi yapılmaktadır.