Değerlerimiz

 • Etik değerlerden taviz vermeyen kurum kültürü
 • Kaliteden ödün vermeme
 • Müşteri odaklılık ve önerilere açık olmak
 • En önemli kaynağımızın çalışanlarımızın olması
 • Dürüstlüğe ve güvene dayalı işbirliği
 • Güler yüzlülük ve samimiyet
 • Toplum ve aile değerlerine bağlılık
 • Bilgi Tecrübe ve yetki paylaşımı
 • Yerli imalat odaklı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
 • Aidiyet ve ekip ruhu
 • Çalışan Memnuniyeti
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Çevre Bilinci
 • Şeffaflık
 • Yenilikçilik(İnovasyon)
 • Güvenirlilik
 • Kurumsallaşma