Kalite Politikamız

1.    Müşterinin; kalite, termin, fiyat ve diğer tüm konularda memnuniyeti sağlamak.
2.    Eğitime önem vererek ve motivasyonu artırarak etik değerlerimizden taviz vermeden çalışanların memnuniyetini sağlamak.
3.    Tedarikçilerimize destek vererek kalite seviyelerini geliştirmek
4.    Üretimde, yönetimde ve kontrolde çağdaş teknolojiyi takip etmek için insan, çevre ve ortam kaynaklarını düzenli kullanmak
5.    Kullandığımız çevre kaynaklarının verimli kullanımı ve karbon ayak izinde minimum hedef düzeye ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak. 
6.    İş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmeyi sağlamak.
7.    Sürdürülebilirlik için süreçlerimizin devamlı iyileşmesini sağlamak.
8.    Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sistemi sürekli iyileştirmek.
9.    Maliyeti ve fire oranlarını azaltarak şirketimizi daha verimli ve daha karlı hale getirmek.
10.    Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en yüksek kaliteye ulaşmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve uluslararası alanda rekabet edebilir olmak.